กรอบวิจัยปี 2565

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2021-01-05 22:23
แท็ก 
กรอบวิจัยปี 2565
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
271.82 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
243.75 KB
กรอบวิจัยมุ่งเป้าการแพทย์และสาธารณสุข
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ปีงบประมาณ 2564 สวรส. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ ดังนี้...
จำนวนผู้อ่าน
9575

ปีงบประมาณ 2565 สวรส. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ ดังนี้

 

กรอบการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข

สถานะ : ปิดยื่นข้อเสนอ
ผู้ประสานงาน
นางสาวณัฐธิดา สุขเรืองรอง โทรศัพท์ 0 91665 9045 ,0 2832 9273 Email: nattida@hsri.or.th
นางสาววรางคณา ปุณยธร โทรศัพท์ 0 2832 9223 Email: warangkana@hsri.or.th

 

กรอบการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย

สถานะ : ปิดยื่นข้อเสนอ
ผู้ประสานงาน
นางสาวอุไรวรรณ บุญแก้วสุข โทรศัพท์ 0 2832 9269 Email: uraiwan@hsri.or.th
นางสาวณัฏฐ์นิธิมา แจ้งประจักษ์ โทรศัพท์ 0 2832 9271 Email: nutnitima@hsri.or.th

 

กระบวนการและระยะเวลา (Time Line)

 

ลงทะเบียนนักวิจัยและบัญชีระบบ NRIIS ส่งข้อเสนอวิจัยระบบ NRIIS ได้ที่นี่

ความคิดเห็น

เรียนผู้เกี่ยวข้อง เวลาในกรอบการวิจัย น่าจะเป็นปี 64 ไหมครับ ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.