เปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship ปี 2563 แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-12-02 16:54
แท็ก 
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
103.95 KB
ดาวน์โหลด
103 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตาม ที่ วช. ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ้งเป้า...
จำนวนผู้อ่าน
684

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวอุไรวรรณ บุญแก้วสุข โทรศัพท์ 02 832 9269 Email: uraiwan@hisro.or.th และ

นางณัฏฐ์นิธิมา แจ้งประจักษ์ โทรศัพท์ 02 832 9271 Email: nutnitima@hsri.or.th

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.