สวรส.ร่วมกับ GACD เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-11-21 15:52
Default image
จำนวนผู้อ่าน
958

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกัน Global Alliance for Chronic Diseases(GACD) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย "The sixth call for applications under the GACD banner focuses on primary and secondary prevention of cancer." ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2563

          ท่านสามารถศึกษารายละเอียดหลักการและเหตุผล กรอบการวิจัย และข้อกำหนดอื่น ๆ ได้จากเว็บไซต์ https://www.gacd.org/funding/calls-for-proposals/gacd-cancer-call

 

รายละเอียดและวิธีการส่งข้อเสนอมายัง สวรส.

Apply

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.