ประกาศทุนวิจัยเพื่อยุติวัณโรคในประเทศไทยปี 2562

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2018-11-19 09:00
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
DOCX
15.92 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
1.17 MB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
DOCX
61.35 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
DOCX
61.49 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
2213

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อยุติวัณโรคในประเทศไทย ปี2562

หลักการและเหตุผล

         สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการวิจัยท้าทาย เชิญชวนนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูง จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการยุติวัณโรคในประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับขาติ พ.ศ. 2560 – 2564

         ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคในระดับสูง คาดว่าประมาณ 117,000 รายหรือคิดเป็น 172 คนต่อประชากรแสนคน ขณะที่อัตราความสำเร็จในการรักษาอยู่ที่ 75% ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายสากล คือ 90% ที่น่าห่วง คือ วัณโรคดื้อยา ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 2.2% ของจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ และในผู้ป่วยที่เคยรักษาแล้ว จะพบวัณโรคดื้อยาสูงถึง 24%

         ตามตัวชี้วัดสำคัญของกลยุทธ์ยุติวัณโรค (Global Priority Indicators, GPI) ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายต้องได้รับการทดสอบความไวต่อยารักษา (Drug Susceptibility Test) และในกรณีประชากรที่มีวัณโรคแฝงในกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่มีประวัติสัมผัสกับเชื้อวัณโรค กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ต้องได้รับการคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาวัณโรครวมถึงวัณโรคแฝงให้ครอบคลุม 100% ซึ่งจำเป็นต้องมีการดำเนินมาตรการหลายอย่าง คือ

1) การจัดระบบบริการเพื่อให้การคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาวัณโรค

2) การทำ Contact Investigation และการจัดระบบการสอบสวนการระบาดวัณโรค

3) การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติซึ่งรวมถึงการจัดการด้านการคลังและงบประมาณเพื่อให้มาตรการใหม่สามารถ Implement ในระดับประเทศ

เอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ศึกษาและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยจากหน้าเว็บไซต์ที่ประกาศนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

 • กรอบประเด็นวิจัยวัณโรคที่ต้องการสนับสนุนทุนวิจัย ดาวน์โหลด

 • แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับขาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ดาวน์โหลด

 • หลักการและยุทธศาสตร์เพื่อยุติวัณโรค โดยองค์การอนามัยโลก http://www.who.int/tb/publications/2015/The_Essentials_to_End_TB/en/

 • ! แบบฟอร์ม กรณีเสนอแผนงานวิจัย ดาวน์โหลด (สำหรับข้อเสนอยุติ TB เท่านั้น)

 • ! แบบฟอร์ม กรณีเสนอโครงการวิจัย ดาวน์โหลด (สำหรับข้อเสนอยุติ TB เท่านั้น)

 • คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย ดาวน์โหลด

 • เงื่อนไขสำคัญและเกณฑ์ที่ใช้เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ดาวน์โหลด

 

การเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย

        นักวิจัยที่สนใจและมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามที่เสนอในกรอบประเด็นวิจัยข้างต้น โปรด ดำเนินการกรอกข้อมูล และส่งเอกสารไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยมาที่ www.hsri.or.th/callfortb เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น (ผ่านระบบ Online - Google Form - ดาวน์โหลดไฟล์ข้อเสนอ ให้ตรงกับท่านต้องการเสนอ ไฟล์โครงการหรือแผนงาน)

ระบบจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2562 โดย สวรส. จะรับข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบที่กำหนดไว้เท่านั้น

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ คุณณัฐธิดา สุขเรืองรอง เบอร์โทร 02-8329273 , Email address: nattida@hsri.or.th


ส่งข้อเสนอโครงการ คลิกที่นี่

 

*ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดได้จาก เมนูซ้ายมือ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.