สำหรับประชาชน

 • เหมือนหรือต่าง ระหว่าง “ระบบวิจัยสุขภาพ” และ “วิจัยระบบสุขภาพ”
  28/01/2015 - 17:56
  เหมือนหรือต่าง ระหว่าง “ระบบวิจัยสุขภาพ” และ “วิจัยระบบสุขภาพ”
 • ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช่ ยาแก้อักเสบ
  11/11/2014 - 00:31
  ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัส และไม่มีฤทธิ์ลดการอักเสบ แก้ปวด ลดไข้ ใช้รักษาเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น เช่น ทอนซิลอักเสบเป็นหนอง ยาแก้อักเสบ หรือ ยาต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory drugs) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ลดการอักเสบ ลดไข้ บรรเทาปวด ลดบวมแดง เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
 • รู้จักยาปฏิชีวนะ
  11/11/2014 - 00:21
  “ยาปฏิชีวนะ” หลายคน รู้จัก แต่ไม่ รู้จริง
 • สังคมผู้สูงอายุ
  10/11/2014 - 23:33
  “สังคมผู้สูงอายุ” จำนวนผู้สูงอายุ เพิ่มสูงขึ้น ความต้องการพึ่งพา เพิ่มสูงตาม
 • รูปอินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
  20/06/2014 - 11:06
  ตีบ & ตัน : หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมอง อุดตัน / ไหลเวียนลดลง แตก : มีเลือดออกในหรือรอบๆ เนื้อสมอง หากเกิดอาการ ถึงมือหมอภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง โอกาสพิการลดลง
 • รูปอินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับโรคไต
  20/06/2014 - 10:49
  จำนวนผู้ป่วยโรคไต “เพิ่มสูง” ขึ้นทุกปี ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 10,000 คน/ปี เสียชีวิตจากไตวายปีละ 13,000 กว่าคน 1 ใน 3 อายุน้อยกว่า 60 ปี
 • รูปอินโฟกราฟฟิคเกี่ยวหับสถิติผู้สูงอายุหกล้ม
  15/05/2014 - 17:49
  “หกล้ม” เป็นสาเหตุการบาดเจ็บของผู้สูงอายุ สูงสุด 40.4% ซึ่งครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุที่หกล้ม จะพิการเรื้อรังหรือเสียชีวิตมากที่สุด ภายในไม่เกิน 1 ปี ดังนั้น บ้านที่มีผู้สูงอายุหรือพื้นที่สาธารณะควรจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ราวจับบันได ราวจับในห้องน้ำ พื้นทางลาด เป็นต้น
 • รูปอินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับเรื่องเด็กจมน้ำ
  15/05/2014 - 11:31
  พบข้อมูลสำคัญ ยันจำนวนเด็กจมน้ำ เพิ่มสูง “เด็กจมน้ำ” สถิติตายสูงสุดในช่วงปิดเทอม (มีค.-พค.) คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนการเสียชีวิตของทั้งปี หาก“ว่ายน้ำเป็น” โอกาสรอดถึง 4 เท่า
 • ร่วมสร้าง "สังคมนมแม่"
  21/03/2014 - 11:51
  "นมแม่" ของดีหลังคลอด 6 เดือน ที่ควรมีให้ลูกน้อย ทุกที่ทุกเวลา
 • ยิ่งป่วย ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง
  21/03/2014 - 11:41
  ปัจจุบันมีคนไทยป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ ฯลฯ จำนวนไม่น้อย ซึ่งคนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการสูบด้วย ยิ่งเป็นการซ้ำเติมสุขภาพให้แย่ลงไปอีก

รายการเลขหน้า