ประมวลจริยธรรม

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-01-17 10:52
Default image
จำนวนผู้อ่าน
762

ประมวลจริยธรรม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ นางสาวโสภิชา เล้าเกตุ โทรศัพท์ 0-2832-9238  อีเมล์ hsri@hsri.or.th

  • ดาวน์โหลด ประมวลผลจริยธรรมสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด พรบ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด คู่มือจรรยาบรรณสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด คู่มือบริหารความเสี่ยงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด จริยธรรมสำหรับคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความโปร่งใส ITA

 

update : 16 ก.ค. 2560

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.