มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-03-30 15:38
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
33.94 KB
ดาวน์โหลด
188 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
39

 

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. แผนปฏิบัติการ สวรส. ประจำปี ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ สวรส. ประจำปี ๒๕๖๐ โดยขอให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการ

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.