มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-11-23 10:26
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
73

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๙ เวลา เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. การปรับแผนยุทธศาสตร์ สวรส. มีมติเห็นชอบในหลักการปรับแผนยุทธศาสตร์ สวรส. และให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปดำเนินการ

. แผนปฏิบัติการ สวรส. ประจำปี ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการ สวรส. ประจำปี ๒๕๖๐ และให้จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.