มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2015-10-16 17:00
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
98

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.. ๒๕๕๘ เวลา เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. แผนงาน Implementation Research เพื่อสนับสนุนการดำเนินการนำ Thai device สู่ระบบบริการสุขภาพ (กรณีแรก เครื่องช่วยฟังที่ค้นคว้าวิจัยโดย NECTEC และผลิตโดยบริษัทไทย)

มีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักการตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และให้นำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาและดำเนินการด้วย

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.