สังเคราะห์งานวิจัยธรรมาภิบาล

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-04-03 15:36
แท็ก 
อาจารย์ 
รูปประกอบเป็นรูปกราฟฟิคต้นไม้อธิบายเรื่องธรรมาภิบาล
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
441.61 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
HSRI-FORUM ฉบับนี้มาพร้อมกับช่วงของการเปลี่ยนผ่านสำคัญ ที่จะเกิดในปี 2557 ในวาระที่ “...
จำนวนผู้อ่าน
1028

สังเคราะห์งานวิจัยในแผนงานธรรมาภิบาล
ชุดโครงการประเมินธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ : ทบทวนสถานการณ์ระบบสุขภาพตามธรรมนูญฯ

ข้อเสนอแนะในภาพรวม
- นักวิจัยที่ทำการทบทวนเห็นว่าธรรมนูญฯ ฉบับนี้เน้นข้อเสนอให้รัฐทำ แต่ก็ไม่ได้มีกลไกในการระบุว่าถ้ารัฐไม่ทำแล้วจะเป็นอย่างไร ควรทำอย่างไร ในขณะที่ธรรมนูญฯเน้นหลักการมีส่วนร่วมซึ่งไม่ควรใช้ wording “ให้รัฐ”
- ควรใช้ข้อความที่สื่อสารเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ง่าย
- อาจมีการปรับหมวดในธรรมนูญให้เหมาะสมและไม่ขัดต่อประเด็นที่ระบุไว้ในกฎหมาย

**อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ดาวน์โหลด

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.