Research Trend : NCD

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-04-03 14:23
แท็ก 
อาจารย์ 
รูปประกอบเป็นรูปคนถือเข็มฉีดยา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
2.13 MB
ดาวน์โหลด
454 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และเครือข่ายวิจัยภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและระดมความคิดเห็นจากนักวิจัยในเครือข่าย เพื่อร่วมพัฒนาข้อเสนองานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขระดับประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรม ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อป้องกันและวินิจฉัยโรคให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการรักษาให้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงในการแพ้ยา ใช้ยาให้สมเหตุผลด้วยข้อมูลพันธุกรรม ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ
จำนวนผู้อ่าน
673

แนวโน้มการวิจัย NCD
- วิจัยรูปแบบการดูแลผู้ป่วยรายโรค (disease management approach)
- ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการจัดการดูแลผู้ป่วย NCD
- มีผู้ใช้งานวิจัย (กสธ. สปสช.) ต้องการ disease management สำหรับผู้ป่วยโรคต่างๆ ในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารเขตสุขภาพต้องการงานวิจัยสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
- ปัญหาที่พบในช่วงแรกคือการพิจารณาว่าจะวิจัยและพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคใดๆ จะใช้เกณฑ์ใดพิจารณา
- ระยะหลังเริ่มใช้ภาระโรค (burden of disease) มาพิจารณา เช่น เลือกพัฒนา DM, HT, Stroke เป็นเป้าหมายเนื่องจากมีความชุกสูงและส่งผลกระทบมาก

**อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ดาวน์โหลด

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.