ส่งคำถาม

ส่งคำถามให้กับ ..........

คุณหมอพีรพล

ตอบปัญหางานวิจัยระบบสุขภาพ

ช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างผมกับทุกท่านที่จะเข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รวมทั้งการเปิดรับข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกท่าน เพื่อการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศมากยิ่งขึ้น หรือติดต่อโดยตรงที่อีเมล์ peerapol@hsri.or.th

Vertical Tabs

Refresh Type the characters you see in this picture. กรอกตัวอักษรหรือตัวเลขที่คุณเห็น ถ้าไม่สามารถอ่านได้ให้ทำการโหลดหน้านี้อีกครั้ง (ข้อมูลที่คุณกรอกไว้อาจหาย)  Switch to audio verification.