บริการงานวิจัย

บริการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สวรส. ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยจัดทำในรูปไฟล์ข้อมูลฉบับเต็ม(PDF) และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลภายใต้ชื่อ คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank: KB) Link และเปิดให้ดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการวิจัย การศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ

 

ขั้นตอนการใช้คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ

 

ขั้นตอนการดาวน์โหลดงานวิจัย