ติดต่อ สวรส.

แผนที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ดูรูปขนาดใหญ่

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2832 9200 แฟกซ์ 0 2832 9201

อีเมลที่อยู่ผู้รับผิดชอบข้อมูล . hsri@hsri.or.th
 

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อติดต่อกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข