ติดต่อ สวรส.

แผนที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ดูรูปขนาดใหญ่

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2027 9701 แฟกซ์ 0 2026 6822


อีเมลที่อยู่ผู้รับผิดชอบข้อมูล  hsri@hsri.or.th 

ติดตาม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผ่าน Twitter ติดตาม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผ่าน Facebook ติดตาม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผ่าน YouTube

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อติดต่อกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข