การจัดทำระบบบริการข้อมูลสถิติสุขภาพแบบบูรณาการบนอินเทอร์เน็ต

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 April 2014
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/...
- bytes
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
637

โครงการจัดทำระบบบริการข้อมูลสถิติสุขภาพแบบบูรณาการบนอินเทอร์เน็ต พัฒนาขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการรวบรวมข้อมูลสถิติสุขภาพ ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมและครบถ้วน
2. เพื่อจัดทำระบบนำเสนอข้อมูลสถิติสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต ที่มีความครอบคลุมประเด็นทางสุขภาพ และมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสม ตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลในลักษณะต่างๆ
3. เพื่อจัดระบบบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ตรงกับความต้องการของภาคีด้านสุขภาพ โดยระบบสามารถให้ข้อมูลได้ในเวลาอันเหมาะสม ตามสถานะการมีอยู่ของข้อมูล
4. เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพ และความเข้าใจในธรรมชาติและข้อจำกัดของข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อการเลือกใช้และตีความอย่างเหมาะสม