เคล็ดไม่ลับ R2R : บริบทโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 July 2009
Default image
ให้คะแนน
Average: 1 (1 vote)
จำนวนผู้อ่าน
2523

ภายในเวลา 5 ปี ที่ R2R งอกงามขึ้นที่ศิริราช บัดนี้ R2R ได้แพร่ขยายออกไปทั่วประเทศไทย ในหน่วยงานด้านสุขภาพ ภายใต้การจัดการของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย กระบวนการขับเคลื่อนไปสู่วงการสาธารณสุขทั่วประเทศดำเนินการมาเป็นเวลาปีเศษ ก่อกระแสคึกคักในกลุ่มคนหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ระดับทำงานประจำ ให้เห็นว่ามีวิธีดำเนินการให้งานประจำไม่เป็นเรื่องน่าเบื่อ ตรงกันข้ามงานประจำเป็นโอกาสในการทำงานเชิงสร้างสรรค์อย่างไม่รู้จบ หากคนหน้างานรู้จักทำงานวิจัยแฝงอยู่ในงานประจำนั้น เพื่อใช้งานวิจัยนั้นเองพัฒนางาน และพัฒนาตนเอง แต่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าตนเองจะมีความสามารถทำ R2R ได้ บางคนอาจคิดว่าการทำ R2R เป็นภาระเพิ่มขึ้น เพิ่มความยากลำบากเบียดบังเวลาทำงาน ท่านคิดเช่นนี้ ต้องอ่านหนังสือ เคล็ดไม่ลับ R2R ในบริบทโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน เล่มนี้ แล้วท่านจะเปลี่ยนใจ