ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงเว็บไซต์คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (http:kb.hsri.or.th)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2017-12-26 21:10
ระยะเวลา
26 ธันวาคม 2560 ถึง 17 มกราคม 2561
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
19.62 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
55

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเว็บไซต์คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ
(http://kb.hsri.or.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

---------------------

          ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงเว็บไซต์คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (http://kb.hsir.or.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          การจ้างปรับปรุงเว็บไซต์คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (http://kb.hsir.or.th) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รบการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560

                                                                                                    นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์
                                                                                         ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข