แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2017-11-16 10:43
ระยะเวลา
16 พฤศจิกายน 2560 ถึง 16 ธันวาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
52

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 กำหนดให้หน่วยรับตรวจที่เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สำหรับครุภัณฑ์ที่เกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จึงขอประกาศแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561