ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-10-10 10:15
ระยะเวลา
29 กันยายน 2560 ถึง 29 ตุลาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
49.34 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
37

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้จัดหาผู้รับจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด โดยเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                        วิชญา เลขวิริยะกุล

                                                                     (นางวิชญา เลขวิริยะกุล)

                                                         ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

                                                    ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข