ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
temsiri
เมื่อวันที่
2017-09-29 11:35
ระยะเวลา
29 กันยายน 2560 ถึง 15 ตุลาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
41.29 KB
ดาวน์โหลด
143 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
48

 

 

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..............................

          ตามประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

          เนื่องจาก กำหนดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยสำนักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                                                      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

                พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์

                                                                      (นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

                                                            ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข