ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-09-28 17:26
ระยะเวลา
28 กันยายน 2560 ถึง 28 ตุลาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
52.22 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
28


ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับการจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาผู้เสนอราคางานจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                         พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์

                                                                    (นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์)

                                                                 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข