สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2017-04-28 16:14
แท็ก 
ระยะเวลา
28 เมษายน 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
47.19 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 แบบ สขร.1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จำนวนผู้อ่าน
49

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ