สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2017-04-28 16:12
แท็ก 
ระยะเวลา
28 เมษายน 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
83.91 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จำนวนผู้อ่าน
80

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559  แบบ สขร.1

รายละเอียดตามเอกสารแนบ