แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2016-11-02 16:43
ระยะเวลา
02 พฤศจิกายน 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
197

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 กำหนดให้หน่วยรับตรวจที่เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สำหรับครุภัณฑ์ที่เกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จึงขอประกาศแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560