ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-09-27 10:08
ระยะเวลา
27 กันยายน 2559 ถึง 27 ตุลาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
84.47 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
65

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

งานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 25๖๐

--------------------------------------------------------------

 

ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศจัดหาผู้รับจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง  จัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ และประกาศขยายเวลาฯ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น

มีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน ๒ ราย ผลปรากฏว่าผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์

(นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข