ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-09-19 21:12
แท็ก 
ระยะเวลา
19 กันยายน 2559 ถึง 19 ตุลาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
84.48 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...
จำนวนผู้อ่าน
91

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

--------------------------------------------------------------

ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศจัดหาผู้รับจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง  จัดจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น

มีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน ๔ ราย ผลปรากฏว่าผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย ๙๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

            ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

 
 

พีรพร  สุทธิวิเศษศักดิ์

(นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข