ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2015-09-25 16:38
แท็ก 
ระยะเวลา
25 กันยายน 2558 ถึง 25 ตุลาคม 2558
Default image
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...
จำนวนผู้อ่าน
90

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

--------------------------------------------------------------

          ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศจัดหาผู้รับจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่องจัดจ้างเหมางานรักษาปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 9 กันยายน 2558 นั้น

          มีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน 3 ราย ผลปรากฏว่าผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ บริษัท ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน  970,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

         ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2558

พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์

(นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข