ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-09-12 10:11
ระยะเวลา
12 กันยายน 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
95.59 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
88

                                                             

                                            ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
                                               เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
                     งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558
                                     --------------------------------------------------------------

 

          ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศจัดหาผู้รับจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2558 ตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่องจัดจ้างเหมางานรักษา ความปลอดภัย ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 นั้น

          มีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน 4 ราย ผลปรากฏว่ามีผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ บริษัท ที.พี.เค อินเตอร์ การ์ด จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,014,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2557

                                                                                              สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล

                                                                             (ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล)
                                                                                    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข