ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง...ขยายเวลายื่นซอง "จัดจ้างเหมาบริการเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีคัดเลือก"

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-11-15 16:25
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/ (...
- bytes
ดาวน์โหลด
320 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
81

                         

 

                         ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้มีประกาศเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ดังประกาศของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 นั้น

                          สวรส. ขอขยายเวลาให้ยื่นซองเสนอราคาออกไปอีกจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

                                                                                                        จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                                                                                          สวรส.


สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง....

AttachmentSize
ประกาศ.pdf204.24 KB
Order.pdf95.87 KB
TORการเช่า.pdf89.2 KB