สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
areeruk
เมื่อวันที่
2021-07-06 16:20
ระยะเวลา
06 กรกฎาคม 2564 ถึง 06 สิงหาคม 2564
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
12