สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
areeruk
เมื่อวันที่
2021-02-05 16:36
ระยะเวลา
05 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 05 มีนาคม 2564
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
122.72 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
55