สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๓(แบบ สขร.๑)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
areeruk
เมื่อวันที่
2021-01-07 15:20
ระยะเวลา
07 มกราคม 2564 ถึง 07 กุมภาพันธ์ 2564
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
206.62 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
17