สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓(แบบ สขร.๑)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
areeruk
เมื่อวันที่
2020-12-14 13:01
ระยะเวลา
14 ธันวาคม 2563 ถึง 14 มกราคม 2564
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
246.7 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
21