ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการตรวจสอบภายในฯ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2019-05-01 23:30
ระยะเวลา
01 พฤษภาคม 2562 ถึง 01 มิถุนายน 2562
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
69.06 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
146.67 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
28.63 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
35.92 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
26.51 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
6

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจ้างการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนเสอนแนะ วิจารณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ