ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2018-03-09 10:11
แท็ก 
Default image
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้ นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น...
จำนวนผู้อ่าน
628