รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารความรู้

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2021-07-05 16:07
Default image
จำนวนผู้อ่าน
379


         สถาบันวิจัยระบบบสาธารณสุขประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารความรู้" โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงก์ Download โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือที่ Email: sutapat@hsri.or.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 - 8329365 หรือ 088 - 8787220 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564