การพัฒนาขบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมและการค้นหาเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อศึกษาระบาดวิทยาและทำนายการดื้อยาของเชื้อวัณโรค (ปีที่ 2)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2018-04-20 13:12
แท็ก 
ระยะเวลา
20 เมษายน 2561 ถึง 20 พฤษภาคม 2561
Default image
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
47