โครงการศึกษารูปแบบการจ้างงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลของภาครัฐในประเทศไทยในระยะ 15 ปีข้างหน้า

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2018-04-04 11:12
แท็ก 
ระยะเวลา
04 เมษายน 2561 ถึง 04 พฤษภาคม 2561
Default image
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
57