การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2018-01-23 14:52
ระยะเวลา
23 มกราคม 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561
Default image
จำนวนผู้อ่าน
47