การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงในสถานบริการระดับปฐมภูมิ เปรียบเทียบกับระบบบริการปกติ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-12-21 10:50
แท็ก 
ระยะเวลา
21 ธันวาคม 2560 ถึง 21 มกราคม 2561
Default image
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
40