ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาคลอเฮ็กซิดีนชนิดแผ่นผ้าเปรียบเทียบกับยาขี้ผึ้งมิวพิโรซิน ในการป้องกันการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการล้างไตทางช่องท้อง: การศึกษาทดลองเปรียบเทียบ กลุ่มควบคุมแบบสุ่มแบ่งชั้น ชนิดปกปิด 2 ทาง (ปีที่2)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-10-09 11:15
ระยะเวลา
09 ตุลาคม 2560 ถึง 09 พฤศจิกายน 2560
Default image
จำนวนผู้อ่าน
65