การประเมินเภสัชจลนศาสตร์แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบในการชี้นำการปรับขนาดยาอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยความเสี่ยงสูงเน้นผู้สูงอายุที่เป็นและไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-10-09 11:10
ระยะเวลา
09 ตุลาคม 2560 ถึง 09 พฤศจิกายน 2560
Default image
จำนวนผู้อ่าน
38