การประเมินประสิทธิผลการใช้ระบบ CARE-call ในการติดตามการรับประทานยา เพื่อเพิ่มความสม่ำเสมอในการรับประทานยาและลดอัตราการขาดยาวัณโรค

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-09-02 13:54
ระยะเวลา
02 กันยายน 2559 ถึง 03 ตุลาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
40