ประกาศราคากลางโครงการ เช่าระบบคอมพิวเตอร์แบบ Cloud Computing เพื่อจัดทำ Data Centerของส่วนงานสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-07-21 15:15
ระยะเวลา
21 กรกฎาคม 2559 ถึง 22 สิงหาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
135