การประยุกต์ใช้การตรวจวัดระดับยาในเลือดที่ใช้รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง (ปีที่ 1)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-02-14 16:11
ระยะเวลา
14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 14 มีนาคม 2562
Default image
จำนวนผู้อ่าน
62