ศึกษาวิเคราะห์การบริหารระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการรูปแบบใหม่และผลกระทบต่อการดำเนินงาน ภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบประกันสุขภาพมาใช้กับข้าราชการ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-01-16 16:31
ระยะเวลา
16 มกราคม 2562 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2562
Default image
จำนวนผู้อ่าน
38