ศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้ยาละลายลิ่มเลือดสเตปโตไคเนสแบบเร่งรัดด้วยขนาดกึ่งปกติเทียบกับยาละลายลิ่มเลือดสเตปโตไคเนสขนาดมาตรฐานในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดกั้นเฉียบพลันชนิด ST segment

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2018-12-25 10:17
ระยะเวลา
25 ธันวาคม 2561 ถึง 25 มกราคม 2562
Default image
จำนวนผู้อ่าน
56