การศึกษาปัจจัยที่มีส่วนร่วมและกลไกในระดับโมเลกุลที่ส่งผลให้เชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานสายพันธุ์ Beijing ST10 กาญจนบุรี ซึ่งเป็น clonal outbreak MDR-TB strain มีความสามารถพิเศษในการแพร่เชื้อและก่อโรคได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่นในประเทศไทย (ปีที่ 1)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2018-12-19 15:51
ระยะเวลา
19 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562
Default image
จำนวนผู้อ่าน
51