ระบบเฝ้าระวังอัตโนมัติในการประเมิน ติดตาม ป้องกัน และแสดงแนวทางการบริหารจัดการเมื่อเกิดภาวะการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อจากการรั่วของยาหรือสารน้ำในระหว่างการให้ยาหรือสารน้ำชนิดยานอร์ริพิเอฟฟรินจากภาพถ่ายผิวหนังโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกในรูปแบบแอปพลิเคชัน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2018-09-26 09:58
ระยะเวลา
26 กันยายน 2561 ถึง 26 ตุลาคม 2561
Default image
จำนวนผู้อ่าน
47