สธ.ตั้งเป้าปี 58 ต้องไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี 63 โรคนี้ต้องหมดไปจากประเทศไทย

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-02-28 10:37
สธ.ตั้งเป้าปี 58 ต้องไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี 63 โรคนี้ต้องหมดไปจากประเทศไทย
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/28ก.พ...
- bytes
ดาวน์โหลด
377 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
187

          ปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นปัญหาในหลายประเทศ สำหรับประเทศไทยพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2556 มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าทั้งสิ้น130 ราย แยกเป็นภาคกลาง 85 ราย ภาคใต้ 23 ราย ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 ราย และภาคเหนือ 5 ราย แต่ละปีมีผู้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือถูกสุนัขกัดประมาณ 5 แสนคน และปี 2556 ที่ผ่านมา มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 6 ราย ใน 5 พื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สุนัขไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค และคนที่เสียชีวิตไม่ไปพบแพทย์ หลังจากถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วน

          นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงพบทั้งคนและสัตว์ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า และมีผู้เสียชีวิตทุกปี โรคนี้เป็นโรคร้ายแรงหากติดเชื้อจนมีอาการแล้วจะเสียชีวิต ทุกราย แต่ละปีมีผู้ถูกสุนัขกัดไม่ต่ำกว่า 1 ล้านราย ประมาณครึ่งหนึ่งมารับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษา ปีละกว่า 1,000 ล้านบาท แล้วยังทำให้เสีย ภาพลักษณ์ของประเทศและกระทบต่อ การท่องเที่ยว กระทรวงสาธารณสุขจึงเร่ง สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตชนบทและเขตเมืองทั่วประเทศ ตั้งเป้าภายในปี 2558 ต้องไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้และภายในปี 2563 ต้องสามารถกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) กำหนดไว้

          ทั้งนี้การจะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้สำเร็จได้นั้นทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันโดยกรมควบคุมโรคจะเร่งรัดให้สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตและสถานบริการสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างระบบการติดตามผู้ถูกสุนัขกัดให้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกคน เพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ โดยจะให้ อสม.ร่วมกับท้องถิ่นติดตามผู้ถูกสุนัขกัดทุกคนให้ไปพบแพทย์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อน ไม่ให้ตัดสินใจด้วยตนเองว่าสุนัขนั้นไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

          ประชาชนที่มีความสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่ม โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนัก โรคติดต่อทั่วไป โทร. 0-2590-3177-78 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 หน้า 8


 

AttachmentSize
28ก.พ.57_ข่าวสด_สธ.ตั้งเป้าปี58หมดโรคพิษสุนัขบ้า.pdf390.9 KB

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.